Nieuw vonds van Marcel Boekhoorn maakt eerste participaties bekend

Normal 6dzns9t9 400x400 e1561573504283
Afbeelding: Buxeros Capital

Buxeros Capital, het onlangs opgerichte publiek-private investeringsfonds dat zich richt op Nederlandse ondernemers in opkomende economieën, heeft haar eerste investeringen bekendgemaakt. Buxeros, dat een samenwerking is tussen het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en Ramphastos Investments, heeft geïnvesteerd in drijvende steden, orthopedische zorg en herbruikbaar maandverband.

Buxeros Capital investeert in Nederlandse mkb-bedrijven in opkomende economieën, waarbij een goede business-case hand in hand moet gaan met een positief effect op de lokale en regionale economie. Corné Melissen van Buxeros: "Een onderneming moet iets kunnen toevoegen aan het land of regio waar het is gevestigd. Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar de economische haalbaarheid en willen we naast kapitaal iets kunnen toevoegen aan het bedrijf waarin we investeren. Want ondernemen in opkomende economieën vergt specifieke kennis, en die kennis heeft Buxeros in huis."

Ondernemerschap

Buxeros Capital is een samenwerking tussen het Dutch Good Growth Fund (DGGF, opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken) en Ramphastos Investments, de investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn. Corné Melissen, naast director bij Buxeros ook partner bij Ramphastos, licht toe: "Net als bij onze andere deelnemingen draait het bij Buxeros om ondernemerschap, waarbij de internationale focus uitstekend aansluit bij onze andere activiteiten. Ik denk dat we veel bedrijven kunnen helpen bij het realiseren van hun internationale ambities. De sociale component is natuurlijk een interessante extra dimensie."

Het fondsvolume van Buxeros Capital is EUR 24 miljoen; de helft daarvan wordt ingebracht door investeerders, waaronder Ramphastos Investments. De andere helft is afkomstig van het Dutch Good Growth Fund, een financieringsfaciliteit van de Nederlandse overheid. Buxeros heeft de afgelopen maanden geïnvesteerd in drie bedrijven.

Blue21 - de Floating City Unit

Blue21 is gespecialiseerd in oplossingen waarbij wonen en leven op het water centraal staan; het bedrijf speelt hiermee in op de problemen als gevolg van de stijging van de zeespiegel. Alleen al in Latijns-Amerika en het Caribisch dreigen zo'n 30 miljoen mensen hun woonplek in de nabije toekomst te verliezen. De prominente positie van Blue21 in de wereld van wonen en leven op het water blijkt onder meer uit het feit dat het bedrijf het Amerikaanse Seasteading Institute heeft geadviseerd. Dit instituut, dat is opgericht door entrepreneur en investeerder Peter Thiel, gelooft in de creatie van zelfvoorzienende, onafhankelijke drijvende steden. De door Blue21 ontwikkelde Floating City Unit past in dit toekomstbeeld.

Met de investering van Buxeros kan Blue21 een vestiging openen in Colombia; hier wordt onderzoek gedaan en zal de Floating City Unit worden geproduceerd.

Profort - orthopedische zorg voor mensen in ontwikkelingslanden

Profort is opgericht door de Amsterdamse Merel Rumping (35). Het bedrijf wil orthopedische hulpmiddelen bieden aan mensen in decentrale gebieden in ontwikkelingslanden. Naast mensen die ledematen hebben verloren door oorlogsgeweld zijn er een steeds meer patiënten die om een medische reden een amputatie hebben ondergaan. Met de investering van Buxeros opent Profort dit voorjaar haar eerste vestiging in de Colombiaanse stad Tunja; het bedrijf verwacht voor het derde kwartaal van 2021 nog twee klinieken te openen. Op deze manier wil Profort met lokale entrepreneurs een netwerk van klinieken in Colombia en andere Zuid-Amerikaanse landen uitrollen.

AFRIpads, herbruikbaar maandverband

Het door AFRIpads ontwikkelde herbruikbare maandverband kan bijdragen aan de versteviging van de positie van vrouwen in Afrika, waar er veelal een taboe heerst op menstruatie. Door een tekort aan maandverband blijven menstruerende meisjes en vrouwen vaak thuis, met veel negatieve gevolgen voor hun educatie en hun maatschappelijke positie. Aanvankelijk leverde AFRIpadsLimited uitsluitend aan NGO's, die de AFRIpads uitdeelde in vluchtelingenkampen. Recent is het bedrijf vanuit Oeganda begonnen met de verkoop via retailkanalen; inmiddels wordt het herbruikbare maandverband in circa 10 landen verkocht.

AFRIpads is opgericht door Sophia Klumppand en Paul Grinvalds; de Nederlander Bert Bolkenstein (de voormalige tweede man van Aalberts Industries) is een van de financiers en is bovendien nauw betrokken bij de onderneming.

Over Buxeros Capital

Buxeros is een publiek-privaat fonds dat investeert in Nederlandse ondernemingen in opkomende economieën en in ontwikkelingslanden. Buxeros steunt Nederlandse bedrijven die een positief effect op de lokale economie hebben en die werken conform de internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het fondsvolume van Buxeros Capital is EUR 24 miljoen; de helft daarvan wordt ingebracht door investeerders, waaronder Ramphastos Investments. De andere helft is afkomstig van het Dutch Good Growth Fund, een financieringsfaciliteit van de Nederlandse overheid. Met dit geld investeert Buxeros in Nederlandse en lokale bedrijven in opkomende economieën.

Naast de financiële investering ondersteunt het fonds haar portefeuillebedrijven met praktische kennis, ervaring en toegang tot haar netwerk. Het hoofdkantoor van Buxeros Capital staat in Nederland; daarnaast heeft het fonds een kantoor in Kaapstad (Zuid-Afrika).

Meer nieuws van OndernemersBode.nl
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief