'Andere oplossingen beter dan incasso's bij aanpak betalingsachterstanden'

Normal 40403176433 4bf73adfa9 k

Dit is een expertquote van Marc Mulder, Movisie

"Incasso’s zijn niet de oplossing bij betalingsachterstanden en vergroten het probleem vanwege oplopende kosten. Als rekeningen nu niet betaald kunnen worden kan dat ook niet als er incasso’s gestuurd worden. Dat zegt Marc Mulder, expert armoede en schulden bij Movisie naar aanleiding van het bericht dat er een incassogolf op komst is."

"Uitstel van betaling is een goede oplossing als er vooruitzicht is op verbetering van de situatie. Dat het nog onzeker is hoe lang de situatie voort duurt maakt hierin geen verschil. Een faillissement zal ook niet leiden tot betaling van de onbetaalde rekening. Het probleem wordt gevormd door vaste contractuele verplichtingen, vaak de huur. Ook als een ondernemer stopt zal de verhuurder zijn geld niet ontvangen. Ook zal in de huidige situatie niet makkelijk een andere huurder gevonden worden. Met of zonder incasso zal de schuldeiser zijn inkomsten mis lopen. Er is dus geen reden om de ondernemer in de huidige situatie tot betaling te dwingen."

"Het inzetten van incasso’s op dit moment is korte termijn beleid en doet geen recht aan de unieke situatie waarin we ons bevinden. Een betere oplossing is om de ondernemer de kans te geven zijn onderneming weer op te pakken zodra de maatregelen versoepeld zijn. Dit kan door samen een plan te maken waarbij de ondernemer niet direct volop moet gaan aflossen maar ook ruimte te laten voor het opbouwen van reserves en het doen van kleine noodzakelijke investeringen. Ook het delen van de geleden schade door het deels kwijtschelden van de achterstand die is ontstaan zou serieus bekeken moeten worden. Hierdoor heeft de schuldeiser op termijn het meeste kans een deel van zijn geld alsnog te ontvangen en een duurzame zakelijke relatie te behouden."

Marc Mulder is Senior Ervaringsdeskundige Armoede en Schulden bij Movisie

 
Meer nieuws van OndernemersBode.nl
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief