Provincie en gemeente heten hyperloop testcentrum welkom in Groningen

Normal hyperloop
Afbeelding: Provincie Groningen

Hardt Hyperloop, een hyperloopontwikkelaar uit Delft, heeft bekend gemaakt dat het European Hyperloop Center (EHC) in Groningen wordt gevestigd. De provincie en gemeente Groningen heten Hardt Hyperloop van harte welkom in de jongste stad van Nederland. Het is de bedoeling dat dit testcentrum voor nieuwe, duurzame transporttechnologie ten noorden van het Slochterdiep wordt gebouwd, boven de wijk Meerstad. Een goed bereikbare locatie die ruimte biedt aan de 3 kilometer lange testbaan en het onderzoekcentrum dat Hardt wil bouwen. De start van de bouw van het centrum staat gepland voor het najaar van 2020 en zal naar verwachting duren tot 2022.

'We zijn blij en trots dat Hardt Hyperloop gekozen heeft voor Groningen. De komst van het European Hyperloop Center sluit naadloos aan bij onze ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid. We hebben er ook de ruimte voor. In Groningen werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samen aan de ontwikkeling van slimme en groene mobiliteit. Het innovatieve hyperloopcentrum is een prachtige aanvulling op onze proeftuin voor slim en groen vervoer. Ook kan de testbaan een mooi, nieuw icoon voor Groningen worden. Daarbij zorgt het centrum voor meer werkgelegenheid in onze Top Dutchregio", zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse van de provincie Groningen.

Werkgelegenheid

Het EHC wordt opengesteld voor alle Europese hyperloopontwikkelaars en zal daarmee hét Europese centrum van de hyperlooptechnologie worden. Volgens onderzoek van Berenschot gaat de komst van het centrum ook andere bedrijven aantrekken en minimaal 110 nieuwe directe en indirecte banen opleveren. Ook zal het centrum zorgen voor een flinke toename van het aantal bezoekers aan Groningen. Hardt Hyperloop investeert naar schatting zelf 25 miljoen in het nieuwe onderzoekcentrum en de testbaan. De provincie Groningen ondersteunt de investering met een subsidie van 3 miljoen.

Gronings ecosysteem

“Ook de gemeente Groningen is verheugd met de komst van het European Hyperloop Center. Groningen is de aangewezen gemeente voor een dergelijk centrum. Door de goede samenwerking tussen overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen biedt Groningen een uniek ecosysteem waarin de bedrijven van de toekomst zich goed kunnen profileren. Het onderzoekcentrum van Hardt zal ontwikkelaars uit de hele wereld aantrekken en Groningen internationaal nog beter op de kaart zetten. Daarbij zorgt het centrum voor meer werkgelegenheid in onze regio", zegt wethouder Paul de Rook van Economische Zaken.

Slimme en groene mobiliteit

Hardt Hyperloop wacht een warm bad in hive.mobility, het innovatiecentrum in Groningen waar kennisinstellingen, bedrijven en overheden kennis en expertise delen op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit. De hyperloop is een veelbelovende transporttechnologie die sneller en energiezuiniger is dan het vliegtuig en de hogesnelheidstrein. Onderzoek uitgevoerd in het Europees Hyperloop Center moet uitwijzen in hoeverre de hyperloop een realistisch alternatief is voor korte-afstandsvluchten. De provincie en gemeente doen al veel op het gebied van slimme en groene mobiliteit, zoals waterstoftreinen en bussen, testen met zelfrijdende treinen en de realisatie van reishubs en laadpalen voor elektrisch vervoer. Het Europese onderzoekcentrum voor hyperlooptechnologie past daar goed bij.

Vervolgproces

De start van de bouw van het European Hyperloop Center staat gepland voor het najaar van 2020 en zal naar verwachting duren tot 2022. De komende maanden gebruiken de provincie, gemeente en Hardt Hyperloop om de bouw van het centrum goed voor te bereiden. Hiervoor moet ook het bestemmingsplan van het gebied aangepast worden. De gemeente Groningen start binnenkort een planologische procedure, met de gebruikelijke mogelijkheden voor belanghebbenden om bezwaar en beroep aan te tekenen. Ook organiseren de gemeente en de provincie op 8 januari een informatiebijeenkomst over de hyperloop testbaan.

Wat is een hyperloop?

Een hyperloop is een transportsysteem waarbij capsules met personen of goederen tot duizend kilometer per uur door vacuüm gezogen buizen worden geschoten. De werking van de hyperloop doet denken aan buizenpost, maar behalve luchtdruk wordt er ook gebruik gemaakt van magnetisme. De hyperloop is een veelbelovende transporttechnologie die sneller en energiezuiniger is dan zowel het vliegtuig als de hogesnelheidstrein. Wie meer wil weten over wat een hyperloop is, kan terecht op de website van het bedrijf dat de hyperloop wil bouwen.

Dit artikel verscheen eerst op Stadjer.nu
Meer nieuws van OndernemersBode.nl
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief