Handige online tool voor grondprijzen in Nederland

Normal grondprijzenkaart
Afbeelding: GrondprijzenkaartOnline

Bij het bepalen van hun grondprijzen kunnen gemeenten voortaan snel vergelijkingen maken met de grondprijzen in buurgemeenten. Metafoor Vastgoed en Software heeft actuele grondprijzen verzameld van gemeenten in Nederland en biedt deze nu met GrondprijzenkaartOnline aan.

Niet alle grondprijzen van gemeenten zijn openbaar te vinden. Om die reden hebben veel gemeenten behoefte aan een tool waarin de grondprijzen van buurgemeenten te vinden zijn en waarmee vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Op verzoek van veel van haar gemeentelijke klanten is Metafoor Vastgoed en Software eind vorig jaar gestart met een landelijk onderzoek naar actuele grondprijzen in Nederland. De data die is verzameld tijdens het onderzoek, is samengebracht in een online tool, GrondprijzenkaartOnline.

Online overzicht Nederlandse grondprijzen

Binnen GrondprijzenkaartOnline hebben gebruikers snel en eenvoudig inzage in alle actuele grondprijzen van Nederlandse gemeenten. Omdat de gegevens via een landkaart worden gepresenteerd kan de gebruiker eenvoudig vergelijkingen met buurgemeenten uitvoeren. De prijzen worden jaarlijks geactualiseerd, zodat de tool altijd een realistisch beeld geeft.

Invulling GrondprijzenkaartOnline

De eerste enquête die binnen het onderzoek naar gemeenten is verstuurd was toegespitst op de verkoop- en verhuurprijzen van snippergroen. In een later stadium worden ook andere grondprijzen in het onderzoek opgenomen, zoals de prijzen voor zendmasten, ligplaatsen, woonwagens, woningbouw, etc.
Ruim een kwart van alle Nederlandse gemeenten heeft meegewerkt aan de eerste fase van het grondprijzenonderzoek. Het voordeel voor gemeenten die meewerken aan het onderzoek is dat zij naast gratis toegang tot de tool, ook het rapport met gedetailleerde resultaten ontvangen. Gemeenten die nog niet hebben deelgenomen aan het onderzoek, maar die toch gratis toegang willen verkrijgen tot de tool, verkrijgen kunnen alsnog de vragenlijst invullen via deze link

Compleet overzicht grondprijzen Nederland

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling, één van de zusterondernemingen van Metafoor Vastgoed en Software, richt zich op financiële, juridische en procesmatige thema’s rondom gebiedsontwikkeling. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling beschikt over veel kennis en data met betrekking tot grondexploitaties, grondprijsbeleid en gebiedsontwikkeling. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling en Metafoor Vastgoed en Software werken nauw samen om de tool te voorzien van zo veel mogelijk bruikbare informatie rondom grondprijzen.

Meer nieuws van OndernemersBode.nl
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief